מילון מונחים - פשוט

מילון מונחים

מונחים נפוצים - א'

1אגרה
תשלום שמעבירים לרשות ציבורית כלשהי בתמורה לשירותים שהיא מספקת.
2אובדן גמור
אובדן גמור מוגדר כאחד מהמצבים הבאים: שמאי קבע שהרכב יצא מכלל שימוש או ששמאי קבע שהרכב לא ניתן לשיקום או שהרכב נגנב ולא נמצא בתוך 30 יום.
3אוברדראפט
אם אתם מוציאים יותר כסף ממה שאתם מכניסים לחשבון הבנק שלכם, כנראה שאתם באוברדראפט (מינוס), זה כמו הלוואה אוטומטית שהבנק נותן לכם אבל בריבית גבוהה במיוחד.
4אחוז מימון
מחושב כסכום הלוואת המשכנתא שביקשתם חלקי ערך הדירה או הקרקע שאתם רוצים לקנות. ככל שאחוז המימון גבוה יותר, כך המשכנתא שתיקחו תהיה יקרה יותר.
5איגרת חוב
תעודה המקנה זכות לקבל החזר הלוואה בתוספת ריבית במועדים שנקבעו מראש.
6איגרת חוב ממשלתית
תעודה המקנה זכות לקבל החזר הלוואה מהממשלה בתוספת ריבית במועד שנקבע מראש.
7אינפלציה
תהליך מתמשך שבו עולים המחירים של מוצרים ושירותים.
8אירוע ביטוחי
אירוע שבעקבותיו תהיו זכאים לקבל פיצוי מחברת הביטוח בהתאם לתנאי הביטוח.
9אמצעי תשלום
כלל האמצעים שמאפשרים תשלום על מוצרים או שירותים: כסף מזומן, כרטיס אשראי, שיק וכיו"ב.
10ארנונה
מס תקופתי שתושב חייב לשלם כדי לממן את השירותים שיקבל בתמורה מהרשות המקומית.

מונחים נפוצים - ב'

1ביטוח אובדן כושר עבודה
ביטוח המבטיח לכם תשלום במקרה ולא תוכלו להמשיך לעבוד בשל מחלה או תאונה. התשלום הוא חודשי בדרך כלל ויתקבל רק עד גיל הפרישה מעבודה.
2ביטוח בריאות
ביטוח המבטיח תשלום על הוצאות רפואיות, לפי תנאי הביטוח
3ביטוח דירה
ביטוח המבטיח תשלום על נזק שנגרם לדירה או לרכוש שבה, לפי תנאי הביטוח.
4ביטוח חיים
ביטוח המבטיח תשלום לאנשים או לגופים שנקבעו בתנאי הביטוח אם המבוטח ימות.
5ביטוח לאומי
רשת ביטחון של המדינה שנותנת תמיכה במקרה של אבטלה, זקנה, נכות, לידה ועוד וממומנת בעזרת מס ביטוח בריאות שמשלם כמעט כל תושב בישראל.
6ביטוח למקרה מוות
ביטוח המבטיח תשלום לאנשים או לגופים שנקבעו בתנאי הביטוח אם המבוטח ימות.
7ביטוח מנהלים
סוג של חיסכון פנסיוני הכולל חיסכון לגיל הפרישה וביטוח למקרה מוות ולמקרה של אובדן היכולת לעבוד. בביטוח מנהלים התנאים נקבעים בחוזה מול חברת הביטוח ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח.
8ביטוח קבוצתי
אשר ניתן לרכוש כחלק משייכות לקבוצה (כגון: ביטוח בריאות קבוצת עובדים במקום עבודה מסוים, חברות במועדון או איגוד מקצועי וכיו"ב).
9ביטוח רכב
שם כולל לביטוח בתחום הרכב הכולל ביטוח חובה, ביטוח צד ג' וביטוח מקיף.
10ביטוח רכב חובה
ביטוח שנהג חייב לקנות לפי החוק, ומבטיח תשלום לנהג או לכל נוסע או הולך רגל שנפגע בתאונת דרכים שבה היה מעורב הנהג.
11ביטוח שארים
ביטוח המבטיח תשלום לאנשים או לגופים שנקבעו בתנאי הביטוח אם המבוטח ימות.

מונחים נפוצים - ג'

1גוף פיננסי
בנק, חברת אשראי, בית השקעות, חברת ביטוח או גוף פנסיוני.
2גורם פוליסה
עמלה שחברת הביטוח גובה בעבור חלק מפוליסות הביטוח הישנות.
3גילוי נאות
מסמך הכולל מידע חשוב שנועד לעזור ללקוח להבין את כל התנאים של הביטוח המוצע לו.
4גרייס
דחייה חלקית או מלאה בתשלומי החזר הלוואה או משכנתא. במצב של דחייה חלקית, תשלמו תחילה החזר נמוך רק עבור הריבית, ובהמשך תשלומי ההחזר יגדלו ויכללו גם את ההחזר עבור סכום ההלוואה המקורי (הקרן).
5גרירת משכנתא
העברת משכנתא שכבר לקחתם לדירה או לקרקע אחרת, שיהוו אמצעי ביטחון להחזרת אותה משכנתא. אין הכוונה ללקיחת משכנתא חדשה, אלא רק שינוי אמצעי הביטחון להחזרת המשכנתא.

מונחים נפוצים - ד'

1דוח עדכון בנק
דוח חודשי, רבעוני או שנתי המפרט את הפעולות שביצעתם בחשבון הבנק שלכם.
2דמי אבטלה
שכירים שפוטרו או התפטרו ומשוחררי צה"ל או שירות לאומי-אזרחי זכאים בתנאים מסוימים לקבל אמצעי מחיה מביטוח לאומי, במטרה לגשר על תקופת האבטלה עד למציאת מקום עבודה.
3דמי ביטוח
המחיר שתשלמו מדי תקופה לחברת הביטוח כדי לבטח אתכם.
4דמי ביטוח לאומי
כל תושב בן 18 ומעלה חייב על פי חוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח.
5דמי הבראה
תשלום שתקבלו מהמעסיק שלכם אחת לשנה, לרוב במהלך חודשי הקיץ, בנוסף למשכורת השוטפת. במקור נועד סכום זה למימון החופשה השנתית של העובד.
6דמי לידה (ביטוח לאומי)
תשלום מביטוח לאומי שניתן לאישה יולדת (או לבעלה) במהלך חופשת הלידה (עד 14 שבועות).
7דמי ניהול
עמלה המשולמת לגוף המנהל חשבון מסוגים שונים: חשבון בנק, חיסכון פנסיוני, קופת גמל, תיק השקעות ועוד.
8דף פרטי הביטוח
דף המצורף לפוליסת הביטוח וכולל את התנאים העיקריים של הסכם הביטוח, המבוססים על הנתונים האישיים של הלקוח, כגון: סכום הביטוח, מועד התחלתו ומועד סיומו, מקרים שבהם הביטוח לא חל ועוד.

מונחים נפוצים - ה'

1הבטחת הכנסה
תשלום חודשי מהמוסד לביטוח לאומי שתקבלו, אם ההכנסה שלכם נמוכה מסכום שנקבע בחוק או אם אין לכם הכנסה כלל.
2הבטחת תשלומים
אתם יכולים לבחור מספר תשלומים שבוודאות ישולמו ליקירכם לאחר מותכם. תוכלו לבחור בין 0, 60, 120, 180 ו-240 תשלומים חודשיים, בהתאם לאפשרויות המוצעות במוצר הפנסיוני שברשותכם.
3הון אישי
סך הכסף והנכסים שלכם בניכוי החובות שלכם.
4הון עצמי
סך הכסף והנכסים שלכם בניכוי החובות שלכם.
5הוצאות בלתי מתוכננות
הוצאות כספיות שלא ידעתם עליהן בעת תכנון התקציב החודשי (אך תוכלו להיערך לקראתן). לדוגמא: תיקון תקלה ברכב, הוצאה על טיפול רפואי וכיו"ב.
6הוצאות בלתי צפויות
הוצאות כספיות שלא ידעתם עליהן בעת תכנון התקציב החודשי (אך תוכלו להיערך לקראתן). לדוגמא: תיקון תקלה ברכב, הוצאה על טיפול רפואי וכיו"ב.
7הוצאות דיור
כלל ההוצאות בתחום הדיור. הוצאות הדיור העיקריות הן תשלום שכר דירה או תשלום המשכנתא, אך ישנן הוצאות נוספות כמו חשבונות, הוצאות על תחזוקה ועוד.
8הוצאות צפויות
הוצאות שידעתם על קיומן עוד בעת תכנון התקציב החודשי. לדוגמא: תשלום חשבונות, תשלום שכר דירה, קניית אוכל וכיו"ב.
9הוצאות שוטפות
כל ההוצאות החודשיות הקבועות שלכם, למזון, חשבונות, שכר דירה או החזר משכנתא, טיפול בילדים וכו'. הוצאות אלו לא כוללות הוצאות חד-פעמיות או הוצאות בלתי צפויות.
10הוראת קבע
כשאדם נותן הוראת קבע לגוף כלשהו, הוא בעצם מתיר לו לגבות תשלום בסכום קבוע ישירות מחשבון הבנק או כרטיס האשראי שלו.
11החזר משכנתא
תשלום חודשי בסכום קבוע או משתנה, שנועד לכסות את הלוואת המשכנתא שלקחתם.
12החרגה
מקרים מסוימים שמפורטים בתנאי הביטוח ושעליהם חברת הביטוח לא תשלם לכם פיצוי. למשל, אם כבר סבלתם מבעיות גב כשקניתם ביטוח בריאות, חברת הביטוח עשויה להחריג בעיות הקשורות לגב שעליהן לא תקבלו פיצוי.
13הטבת מס
הנחה בסכום המס שתשלמו. הנחה זו ניתנת למי ששייך לקבוצה מסוימת (נשים, עולים חדשים ועוד) או למי עומד בתנאים כלשהם (מי שמתגורר ביישובים מסוימים, מי שסיים תואר אקדמי, מי שיש לו ילדים ועוד).
14היטל השבחה
מס שתידרשו לשלם אם אתם בעלים, חוכרים דירה או חוכרים קרקע שערכה עלה. את המס תידרשו לשלם אם תממשו את הנכס (תמכרו אותו או תבקשו היתר לעשות בו שינוי).
15היסטוריה ביטוחית
ההיסטוריה של מבוטח, אשר כוללת תביעות קודמות שהגיש וכאלו שהוגשו כנגדו.
16הכנסה נטו
ההכנסה החודשית שלכם בניכוי מיסים והתחייבויות ובתוספת זיכויים שונים.
17הלוואה
כסף שקיבלתם מגוף או אדם לזמן מוגבל ואשר עליכם להשיבו, לרוב בתוספת ריבית.
18הלוואת בלון
דחייה חלקית או מלאה בתשלומי החזר הלוואה או משכנתא. במצב של דחייה חלקית, תשלמו תחילה החזר נמוך רק עבור הריבית, ובהמשך תשלומי ההחזר יגדלו ויכללו גם את ההחזר עבור סכום ההלוואה המקורי (הקרן).
19הלוואת גרייס
דחייה חלקית או מלאה בתשלומי החזר הלוואה או משכנתא. במצב של דחייה חלקית, תשלמו תחילה החזר נמוך רק עבור הריבית, ובהמשך תשלומי ההחזר יגדלו ויכללו גם את ההחזר עבור סכום ההלוואה המקורי (הקרן).
20העברה בנקאית
העברת כספים ישירה בין שני חשבונות בנק.
21הערת אזהרה
רישום במרשם המקרקעין (בטאבו), שמציין שבעל הדירה או הקרקע עומד לעשות עסקה הקשורה לאותה דירה או קרקע, או הערה שמציינת שאסור לו לעשות עסקה כזו (למשל, אם הדירה כבר ממושכנת או שהוטל עליה עיקול).
22הצמדה
הצמדת סכום כסף (הלוואה, חיסכון וכיו"ב) לשינויים במדד מחירים או לשינויים במטבע כלשהו. לדוגמה, אם מדד המחירים עולה, סכום הכסף שחייב אדם וצמוד למדד יעלה בהתאם.
23הרשאה לחיוב
כשאדם נותן הרשאה לחיוב לגוף כלשהו, הוא בעצם מתיר לו לגבות תשלום בסכום משתנה ישירות מחשבון הבנק או כרטיס האשראי שלו.
24הרשימה
דף המצורף לפוליסת הביטוח וכולל את התנאים העיקריים של הסכם הביטוח, המבוססים על הנתונים האישיים של הלקוח, כגון: סכום הביטוח, מועד התחלתו ומועד סיומו, מקרים שבהם הביטוח לא חל ועוד.

מונחים נפוצים - ח'

1חברת ביטוח
חברה שמתחייבת לפצות אתכם במקרה שיקרה לכם נזק בגוף או ברכוש, בתמורה לתשלום דמי הביטוח.
2חובות
הכסף שאתם חייבים לאנשים אחרים או לגופים.
3חוזה דירה
מסמך משפטי מחייב אשר מגדיר את כל תנאי השכירות ביניכם לבין משכיר דירה.
4חוזה העסקה
הסכם ביניכם כעובדים לבין המעסיק שלכם, המגדיר את תנאי העבודה ועליו תחתום בעת התחלת העבודה אצל המעסיק. בין היתר נקבעים בהסכם זה שעות העבודה, תנאי השכר, הטבות להם תהיו זכאים ועוד.
5חיסכון
כל סכוף כסף שאתם שמים בצד ולא משתמשים בו לצריכה או לטובת כל הוצאה אחרת.
6חיסכון פנסיוני
חיסכון לגיל הפרישה מעבודה, שישולם לכם כקצבה או כסכום חד-פעמי.
7חיתום
הליך בו מבוטח חדש נדרש למלא שאלון על מצבו הרפואי או על מצב רכושו שאותו רוצה לבטח, כתנאי לביטוח.
8חיתום רפואי
הליך בו נבחן מצבו הרפואי של המבוטח על מנת לקבוע את תנאי קבלתו לתוכנית הביטוח.
9חכירה
זכות להשתמש בקרקע שבבעלות מנהל מקרקעי ישראל לתקופה מוגדרת, בדרך כלל ל- 49 שנים, 99 שנים, או 3 שנים (לחקלאים).
10חריג
מקרים מסוימים שמפורטים בתנאי הביטוח ושעליהם חברת הביטוח לא תשלם לכם פיצוי. למשל, אם כבר סבלתם מבעיות גב כשקניתם ביטוח בריאות, חברת הביטוח עשויה להחריג בעיות הקשורות לגב שעליהן לא תקבלו פיצוי.
11חשבון עובר ושב
החשבון הרגיל בבנק, ממנו אתם יכולים למשוך כסף או להפקיד אליו כסף.

מונחים נפוצים - ט'

1טאבו
לשכת רישום המקרקעין בישראל. הגוף היחיד בישראל שרושם זכויות על נכסי נדל"ן והיחיד שקובע מי הוא בעל הזכויות בנכס.
2טופס 106
טופס שנתי שהמעסיק שלכם נותן לכם, הכולל את הפרטים המרכזיים לגבי העסקתכם בשנה האחרונה: השכר ששולם לכם, המס ששולם עבורכם, ההפקדות לפנסיה שבוצעו עבורכם וכו'.
3טופס 161
טופס ריכוז נתונים שהמעסיק שלכם נותן לכם, בסיום העסקה.

מונחים נפוצים - י'

1יועץ השקעות
אדם אובייקטיבי בעל רישיון מהרשות לניירות ערך לעסוק במתן ייעוץ להשקעות בבורסה. בשונה ממנו, משווק השקעות הינו בעל רישיון גם כן, אולם הוא איננו אובייקטיבי לחלוטין ויש לו זיקה לגוף פיננסי כלשהו.
2יחס תשלום לתביעות
מדד הבודק את היחס בין סכום התשלומים (פרמיות) שגבו חברות הביטוח בתקופה מסוימת בהשוואה לסכום הפיצוי ששילמו (תביעות). לפי מדד זה ניתן לבחון את איכות השירות של החברה ואופן יישוב התביעה.

מונחים נפוצים - כ'

1כיסוי ביטוחי
התנאים בביטוח הקובעים מתי וכמה פיצוי תקבלו מחברת הביטוח.
2כסף נזיל
כסף שתוכלו להשתמש בו באופן מיידי, כגון מזומן או עודף בחשבון הבנק שלכם, אך גם חיסכון שתוכלו למשוך בכל רגע ללא קנס.
3כרטיס אשראי
כרטיס המשמש לתשלום במקום מזומן, כאשר החיוב של חשבונכם בפועל נעשה במועד מאוחר ממועד העסקה שביצעתם.
4כרטיס חיוב מיידי
כרטיס המשמש לתשלום במקום מזומן, כאשר החיוב בפועל נעשה במועד העסקה שביצעתם ויורד ישירות מחשבון הבנק בכל עסקה.
5כרטיס חיוב נדחה
כרטיס המשמש לתשלום במקום מזומן, כאשר החיוב של חשבונכם בפועל נעשה במועד מאוחר ממועד העסקה שביצעתם.

מונחים נפוצים - ל'

1לוח סילוקין
טבלה המפרטת מראש את החזרי התשלום שלכם על הלוואה שתקבלו. הטבלה כוללת את המועד והסכום של כל תשלום עד להחזר המלא של ההלוואה, המחושבים לפי תנאי ההלוואה.
2לוח קרן שווה
שיטה לחישוב החזר הלוואה, לפיה תשלמו מדי חודש החזר בסכום הולך ופוחת ביחס להחזר בחודש הקודם. כל תשלום החזר מורכב מסכום קבוע על חשבון סכום ההלוואה המקורי (קרן) בתוספת סכום משתנה על חשבון הריבית.
3לוח שפיצר
שיטה לחישוב החזר הלוואה, לפיה תשלמו מדי חודש החזר בסכום קבוע או כמעט קבוע, על חשבון סכום ההלוואה המקורי (הקרן) והריבית על ההלוואה.

מונחים נפוצים - מ'

1מדד המחירים לצרכן
מדד המייצג את השינוי ביוקר המחייה, באמצעות השוואת המחירים של מגוון מוצרי יסוד (מזון, לבוש, דיור, רכב, תקשורת ועוד) מדי חודש.
2מדד תשומות הבניה
מדד המחשב את השינוי במחירם של מוצרים וחומרים המשמשים בתחום הבניה. חלק מהמשכנתא שלכם או אפילו הסכום שתידרשו לשלם לקבלן על הדירה שקניתם עשוי להיות צמוד למדד זה.
3מומחה פנסיוני
אדם שקיבל רישיון לייעץ ולסייע לכם לבחור ולנהל את החיסכון הפנסיוני שלכם. המומחה הפנסיוני יכול להיות סוכן ביטוח, משווק פנסיוני (עובד של גוף פנסיוני מסוים) או יועץ פנסיוני.
4מוסד פיננסי
בנק, חברת אשראי, בית השקעות, חברת ביטוח או גוף פנסיוני.
5מועד חיוב האשראי
המועד בו מחויב חשבונכם מדי חודש, בסכום ההוצאות שהיו לכם בכרטיס האשראי (בחודש האחרון וכן תשלומים שפרסתם מחודשים קודמים).
6מחזור משכנתא
מצב בו לקחתם משכנתא חדשה במקום המשכנתא הישנה כדי לשלם את המשכנתא הישנה ולקבל תנאים טובים יותר על החזר המשכנתא בשנים הבאות.
7מט"ח
קיצור של המונח "מטבע חוץ". מתייחס לכל המטבעות שאינם שקל, למשל דולר, אירו וכו'.
8מינוס
אם אתם מוציאים יותר כסף ממה שאתם מכניסים לחשבון הבנק שלכם, כנראה שאתם במינוס. מינוס הוא כמו הלוואה אוטומטית שהבנק נותן לכם בריבית גבוהה במיוחד.
9מלווה קצר מועד
איגרת חוב המונפקת על ידי בנק ישראל לתקופה של שנה או 3 חודשים. באפשרותכם לקנות ולמכור איגרת חוב מסוג זה עד המועד שבו יפרע אותה בנק ישראל וישלם לכם את הסכום שנקבע מראש. ניתן לרכוש אותה בבנק.
10מניה
נייר ערך המעניק חלק מהבעלות על חברה הנסחרת בבורסה.
11מס בריאות
כל תושב חייב לשלם דמי ביטוח בריאות, בהתאם לגובה הכנסתו, על פי השיעור הקבוע בחוק הנגבים באמצעות המוסד לביטוח לאומי – ללא קשר להשתייכות לקופת חולים.
12מס הכנסה
מס שאתם משלמים באחוז מהמשכורת שלכם, לפי גובה המשכורת, ומשמש למימון השירותים שהמדינה מספקת לאזרחים כמו ביטחון, חינוך, רפואה ועוד.
13מס רכישה
מס המשולם למדינה בעת רכישת זכויות הנוגעות למקרקעין; קניית בית, שטח וכיו"ב.
14מס שבח
מס שתשלמו אם מכרתם דירה או קרקע והשגתם רווח במכירה (מכרתם בסכום הגבוה מהסכום שקניתם בו את הדירה או הקרקע).
15מסגרת אשראי
הסכום שסיכמתם עם הבנק או חברת האשראי שתוכלו לקבל כהלוואה מיידית, ללא תנאים, בתמורה לתשלום הריבית שסוכמה ביניכם. בדרך כלל חושבים עליו כעל "המינוס" המקסימלי שתוכלו לנצל בחשבון.
16מסי ועד בית
סכום שתשלמו בדרך כלל אם אתם מתגוררים בבניין משותף, כדי לכסות הוצאות משותפות כגון: גינון, חשמל בשטחים משותפים, תיקון מעלית ועוד.
17מק"מ
קיצור של המונח "מלווה קצר מועד". איגרת חוב המונפקת על ידי בנק ישראל לתקופה של שנה או 3 חודשים. ניתן לרכוש אותה דרך הבנק ואפשר לקנות ולמכור אותה עד המועד שבו יפרע אותה בנק ישראל וישלם לכם את הסכום שנקבע מראש.
18מקדם המרה
כדי לחשב את הפנסיה שלכם בפרישה, מחלקים את הסכום שחסכתם למספר תשלומים מסוים. למספר זה קוראים "מקדם המרה". מקדם ההמרה משתנה ממוצר למוצר ונקבע גם בהתאם למאפיינים האישיים של כל אחד (גיל, מין, שנת פרישה, מצב משפחתי וכו') ובהתאם להנחיות שקובע הרגולטור על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
19מקרה הביטוח
אירוע שבעקבותיו תהיו זכאים לקבל פיצוי מחברת הביטוח בהתאם לתנאי הביטוח.
20משכון
שעבוד נכס בתמורה לקבלת הלוואה. לדוגמה, כדי לקבל משכנתא, תידרשו למשכן את הדירה שתקנו לבנק שמלווה לכם את הכסף, והדירה תירשם כמשועבדת לבנק עד שתסיימו להחזיר את המשכנתא.
21משכנתא
הלוואה, לרוב לצורך קניית דירה, שתקבלו בתמורה לשעבוד הדירה שלכם לטובת המלווה.
22משכנתא הפוכה
הלוואה הניתנת כנגד שיעבוד הזכויות בנכס המגורים לטובת נותן ההלוואה.
23מתווך דירות
אדם שתפקידו לקשר בין מוכרי דירה לרוכשים פוטנציאלים בתמורה לעמלה שיקבל מהמכירה, בדרך כלל משני הצדדים לעסקה.

מונחים נפוצים - נ'

1נדל''ן
קיצור של "נכסי דלא ניידי", כלומר, נכסים שלא ניתן להזיז ממקום למקום). למשל, קרקע או דירה.
2נכס מניב
נדל"ן שבעליו יכול להשכיר אותו ולקבל מכך הכנסה קבועה. לדוגמא: דירה, מלון, מגרש חניה או כל נכס אחר שניתן להשכיר.
3נסח טאבו
תמצית רישום על קרקע או דירה במשרד המשפטים, הכוללת את המיקום שלה, הבעלים שלה וכל הערת אזהרה שנרשמה בשל עיקול או שעבוד (משכנתא למשל), ומגבילה את הבעלים מלבצע עסקה בקרקע או בדירה.
4נקודת זיכוי
הנחה במס ההכנסה שתקבלו אם תעמדו בקריטריונים שונים. ההנחה ניתנת כהחזר על המס ששילמתם, כך שתוכלו ליהנות ממנה רק אם שילמתם מס הכנסה.

מונחים נפוצים - ס'

1סל בריאות
רשימת התרופות והשירותים הרפואיים שקופות החולים נותנות לכם במימון המדינה.
2סקר שוק
בדיקה והשוואת מחירים ואיכות של מוצרים או שירותים, לפני שתחליטו מה כדאי לכם לקנות.

מונחים נפוצים - ע'

1עיקול
החרמת רכוש או נכסים אחרים, הנעשית בדרך כלל באישור בית משפט, במטרה לגרום לאדם להשיב חוב.
2עמלה
תשלום לאדם או לגוף כלשהו בתמורה לשירות שקיבלתם.
3עמלת היוון
קנס שתשלמו אם תפרעו את כל ההחזר המלא עבור המשכנתא או ההלוואה שקיבלתם לפני הזמן שסוכם בתנאי ההלוואה, כאשר הריבית על ההלוואה נקבעה מראש, ובהתאם לתנאי ההלוואה.
4עמלת פירעון מוקדם
קנס שתשלמו אם תשלמו את כל ההחזר המלא עבור המשכנתא או ההלוואה שקיבלתם לפני הזמן שסוכם בתנאי ההלוואה, כאשר הריבית על ההלוואה נקבעה מראש, ובהתאם לתנאי ההלוואה.
5ערב
אדם שמתחייב לשלם במקומכם הלוואה, אם לא תצליחו לעמוד בתשלום החזר ההלוואה.
6ערך כינון
בביטוח: הקמה מחדש, תיקון או החלפה ברכוש חדש מאותו סוג ואיכות של הרכוש שאבד או ניזוק. למשל, ביטוח רכב הכולל ערך כינון יאפשר לכם לקבל פיצוי בשווי רכב חדש מאותו סוג שיש ברשותכם, בהתאם לתנאי הביטוח.

מונחים נפוצים - פ'

1פוליסת ביטוח
הסכם לפיו חברת הביטוח תשלם לכם (המבוטחים) אם יקרה המקרה שמכוסה בתנאי הביטוח.
2פיצוי
החזר שתשלם לכם חברת הביטוח לפי תנאי הביטוח, ללא קשר להוצאות שלכם בפועל.
3פיצויים
סכום שהמעסיק מפקיד עבורכם לחיסכון הפנסיוני, ואותו ניתן למשוך בדרך כלל אם פוטרתם מהעבודה. שימו לב, כי הפיצויים מהווים יותר משליש מהחיסכון שלכם לפנסיה, כך שאם תמשכו את הכסף הפנסיה שלכם תקטן ב-40% לפחות!
4פיקדון
תכנית חיסכון בבנק הנחשבת לבטוחה, אך בעלת תשואה נמוכה יחסית למסלולי חיסכון או השקעות אחרים.
5פירעון מוקדם
החזר מוקדם של הלוואה או משכנתא, המלווה לעיתים בקנס או בעמלה מיוחדת.
6פרמיה
המחיר שתשלמו לחברת הביטוח כדי לבטח אתכם.

מונחים נפוצים - צ'

1צוואה
מסמך משפטי בו תקבעו מי יקבל את רכושכם לאחר מותכם.
2צ'ק
אמצעי תשלום שבו הבנק משלם מחשבונכם סכום כסף לאדם או לגוף אחר, בהתאם לבקשתכם.

מונחים נפוצים - ק'

1קופת גמל
סוג של חיסכון פנסיוני הכולל רק חיסכון לגיל הפרישה, ללא ביטוח. בעבר שימש גם כחיסכון לטווח בינוני למטרות אחרות.
2קצבה
תשלום חודשי שתקבלו מהממשלה או מגוף אחר, אם אתם עומדים בתנאי הזכאות.
3קצבת זקנה
תשלום חודשי שתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי החל מגיל הפרישה אם עמדתם בתנאים לפי החוק, או מגיל 70 גם אם לא עמדתם בתנאים אלו.
4קצבת ילדים
תשלום חודשי שתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי אם אתם הורים לילדים עד גיל 18.
5קצבת פנסיה
תשלום חודשי שתקבלו מהגוף הפנסיוני שלכם לאחר גיל הפרישה. סוג התשלום וגובהו משתנים בהתאם לסוג החיסכון הפנסיוני שהיה לכם ולגובה החיסכון או הזכויות שצברתם בו.
6קרן
הסכום המקורי של ההלוואה או החיסכון, לפני שנוספה לו הריבית שתקבלו על החיסכון או שתצטרכו לשלם על ההלוואה.
7קרן השתלמות
חיסכון שחלק מהמעסיקים מאפשרים לעובדים שלהם לחסוך בו, ואשר מאפשר להם לקבל הטבת מס. ניתן למשוך ממנו את הכסף מדי 6 שנים. בעבר שימש למימון השתלמויות תקופתיות לעובדים, כיום משמש לחיסכון לכל מטרה.
8קרן מס רכוש
קרן ביטוח מטעם המדינה, שמטרתה לפצות תושבים על נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו כתוצאה ממעשי איבה או פעולות מלחמה שונות.
9קרן נאמנות
כלי המאפשר להשקיע בכמה ניירות ערך בשוק ההון בו זמנית, כאשר מנהל קרן קובע את אופי ההשקעות של הקרן (עבור כל החברים בה) ובדרך כלל גובה דמי ניהול עבור ניהול ההשקעות, שינוכו מהרווחים שתשיגו על ההשקעה.
10קרן פנסיה ותיקה
קרן פנסיה שהחברים בה צוברים זכויות לקבלת קצבת פנסיה בהתאם למשך הזמן שחסכו (וותק בקרן). החל משנת 1995 לא ניתן עוד להצטרף לקרן פנסיה ותיקה.
11קרן פנסיה חדשה
קרן פנסיה שהחברים בה יקבלו קצבת פנסיה בהתאם לסכום שחסכו במהלך שנות עבודתם. קרנות מסוג זה החלו לפעול משנת 1995.
12קרנית
קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, האחראית לפיצוי נפגעי תאונות דרכים שאינם יכולים לקבל פיצוי מחברות הביטוח.

מונחים נפוצים - ר'

1ריבית בנק ישראל
ריבית הנקבעת ומפורסמת על ידי בנק ישראל ומשמשת בסיס לעסקאות בין הבנקים ולחישוב הריביות שתשלמו על חסכונות והלוואות. הריבית מתפרסמת ביום ב' האחרון בכל חודש עסקים.
2ריבית עוגן
זוהי ריבית לפיה מחושבת הריבית שתשלמו על ההלוואה או המשכנתא שקיבלתם. אם לקחתם הלוואה בריבית משתנה, הריבית על ההלוואה עשויה להשתנות בהתאם לשינוי בריבית העוגן שנקבעה בתנאי ההלוואה. ריבית העוגן עשויה להיות מחושבת בדרכים שונות, לפי נוסחה שנקבעה בתנאי ההלוואה.
3ריבית על הלוואה
מחיר ההלוואה. הסכום שתשלמו למלווה על עצם הזכות לקבל הלוואה, בנוסף להחזר הסכום המקורי שקיבלתם.
4ריבית על חיסכון
התשואה שתקבלו מהגוף שאצלו חסכתם על סכום החיסכון שלכם, בנוסף לסכום החיסכון שהפקדתם בעצמכם.
5ריבית פיגורים
ריבית שתשלמו על פיגור בתשלום החזר הלוואה או בתשלום חשבון כלשהו. למשל, אם אחרתם בתשלום החזר המשכנתא, תידרשו לשלם ריבית פיגורים על התקופה שממועד התשלום המקורי ועד המועד שבו שילמתם את ההחזר בפועל.
6ריבית פריים
ריבית שמשמשת בסיס לחישוב בהלוואות ובחסכונות ומחושבת לפי הריבית שקובע בנק ישראל בתוספת 1.5%.
7ריבית קבועה
ריבית קבועה מראש, שאינה משתנה לכל אורך תקופת החיסכון או ההלוואה.
8ריסק מוות
ביטוח המבטיח תשלום לאנשים או לגופים שנקבעו בתנאי הביטוח אם המבוטח ימות.
9רצף פיצויים
ייעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד.

מונחים נפוצים - ש'

1שוק ההון
שוק שבו תוכלו לקנות ניירות ערך כמו מניות או אגרות חוב. כשאתם קונים מניה, אתם בעצם מעבירים לחברה שאת מנייתה קניתם כסף להמשך פעילותה. ערך המניה שקניתם מושפע מהרווחים או ההפסדים של החברה.
2שטר חוב
מסמך שבו אתם מתחייבים לשלם כסף לאדם כלשהו בהתאם לתנאים שנקבעו מראש. למשל, שוכר נדרש לעיתים לחתום על שטר חוב שבו מתחייב לפצות את בעל הבית אם לא יעמוד בתנאי חוזה השכירות.
3שיפוי
החזר שתשלם לכם חברת הביטוח על ההוצאות שלכם בפועל (הסכום ששילמתם לתיקון הנזק), לפי תנאי הביטוח.
4שיק
אמצעי תשלום שבו אתם מורים לבנק לשלם מחשבונכם סכום כסף לאדם או לגוף אחר.
5שיק ביטחון
שיק שמסרתם לבעל הדירה כאמצעי ביטחון למקרה שלא תשלמו את דמי השכירות, תגרמו נזק לדירה או לא תעמדו בסעיף כלשהו הכתוב בחוזה. שימו לב כי מרגע שמסרתם את השיק לבעל הדירה ההחלטה על פדיון הכסף נמצאת בידיו.
6שיק בנקאי
שיק שהבנק שלכם חתום עליו ובו הוא מתחייב להעביר סכום כסף שביקשתם למי שרשום כמוטב על השיק. לשם כך, הבנק דורש מכם את סכום השיק מראש, כדי להבטיח שיוכל לשלם את הכסף כאשר המוטב יבקש לפרוע את השיק.
7שיק חוזר
שיק שבו ביקשתם לשלם סכום לגורם אחר (אדם פרטי או חברה) כשבחשבון הבנק שלכם לא היה די כסף כדי לשלם, ולכן הבנק החזיר את השיק ולא כיבד אותו.
8שכר מבוטח
החלק בשכר שלכם שבעבורו מופקדים כספים לחיסכון הפנסיוני. ככל שהשכר המבוטח גבוה יותר, כך ההפקדות לפנסיה יהיו גבוהות יותר ותוכלו לצבור יותר כסף לגיל הפרישה.
9שכר ממוצע במשק
מדד המחושב לפי ממוצע שכר הברוטו בישראל. אל מדד זה מצמידים תשלומים שונים כמו קצבאות ומס.
10שמאי
אדם המוסמך להעריך שווי כספי של נכס או רכוש (למשל, דירה או רכב) או את גובה הנזק לנכס או הרכוש.
11שע"ח
קיצור של המונח "שער חליפין". היחס בין מטבעות של ארצות שונות. לדוגמא: שער החליפין בין השקל לדולר קובע כמה שקלים צריך לשלם בשביל לקבל דולר אחד.
12שעבוד
מצב בו נכס שלכם רשום לטובת אדם או גוף אחר כאמצעי ביטחון שתחזירו לו הלוואה שקיבלתם ממנו. למשל, אם לקחתם משכנתא, הדירה שלכם משועבדת למלווה עד שתחזירו את ההלוואה.
13שעות נוספות
שעות עבודה מעבר לשעות החובה המוגדרות בחוזה ההעסקה. לרוב, משולם בעבורן שכר מוגדל.
14שער חליפין
היחס בין מטבעות של ארצות שונות. לדוגמא: שער החליפין בין השקל לדולר קובע כמה שקלים צריך לשלם בשביל לקבל דולר אחד.

מונחים נפוצים - ת'

1תגמולים
רכיב מהחיסכון הפנסיוני אותו ניתן למשוך רק בעת פרישה.
2תוחלת חיים
הערכה למשך חייו הממוצע של אדם, המבוססת על נתונים סטטיסטיים. לרוב הערכה זו שונה עבור גברים ונשים ועבור אנשים ממקומות מגורים שונים.
3תיאום מס
תהליך בו תבקשו מרשות המיסים לחשב עבורכם את המס שתצטרכו לשלם על ההכנסה שקיבלתם. בדרך כלל נדרש למי שעובד ביותר מעבודה אחת או למי שרמת השכר שלו השתנתה משמעותית כאשר החליף בין עבודות במהלך אותה שנה.
4תלוש שכר
פירוט השכר החודשי שלכם, בו מופיעים כל מרכיבי השכר, החזרי נסיעות, הפרשות לפנסיה ועוד.
5תמ''א 38
תכנית ממשלתית ארצית לחיזוק מבנים קיימים (שנבנו לפני 1980 או קיבלו היתר בנייה לפני 1980) מפני רעידות אדמה, המתירה תוספות בניה בבניינים אלה כדי לסייע במימון השיפורים הנדרשים לחיזוק הבניין כולו.
6תנאי פרישה
תנאים המגדירים את הזכויות שתקבלו בגיל הפרישה: מועד הפרישה, גובה הפנסיה ועוד.
7תעודת זכאות
מסמך המעיד כי תוכלו לקבל משכנתא בתנאים שקבע משרד השיכון. הזכאות נקבעת על פי קריטריונים שונים כגון גיל, מצב כלכלי, מצב משפחתי ושירות צבאי.
8תעודת סל
כלי המאפשר להשקיע בכמה ניירות ערך בשוק ההון בו זמנית, כאשר הגוף שהנפיק את תעודת הסל התחייב להרכב השקעות מסוים וערך התעודה משתנה בהתאם לערך סל ניירות הערך שבו מושקעים כספי החוסכים. רכישת תעודת סל עשויה להיות כרוכה בעמלה ובדמי ניהול ההשקעות.
9תקופת אכשרה
משך הזמן מקניית הביטוח, לפי תנאי הביטוח, שבמהלכו לא תוכלו לבקש פיצוי מחברת הביטוח גם אם יקרה לכם אירוע או נזק שאמור להיות מבוטח.
10תקופת הביטוח
התקופה בה ההסכם ביניכם לבין חברת הביטוח נמצא בתוקף.
11תקופת המתנה
תקופת ההמתנה היא פרק הזמן בין קרות האירוע הביטוחי (שמפניו קניתם ביטוח מלכתחילה) לבין הרגע שבו תקבלו את תגמולי הביטוח בפועל. במשך זמן זה, לא תקבלו תגמולי ביטוח ויהיה עליכם להמשיך ולשלם את דמי הביטוח.
12תקציב מאוזן
מצב בו ההכנסות שלכם גבוהות מההוצאות או זהות להם.
13תשואה
הרווח שתקבלו על כסף שתשקיעו בחיסכון או בשוק ההון למשל.
x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.